Ingeval een activiteit (training, wedstrijd ...) dient afgezegd wegens onvoorziene (weers-)omstandigheden zal de club alles in het werk stellen om u tijdig te verwittigen dmv mail, whatsapp, sms, kalender...

Niets belet u om proactief de kalender te raadplegen indien u een wijziging kan vermoeden.